O nás

Spolek vinařská obec Tvořihráz byl založen dne 16.1.2018 místními vinaři a vlastníky sklepů v Tvořihrázi a navázal tak na historickou výrobu a pěstování vína v Tvořihrázi. Členové spolku podporují pěstování a výrobu vína v mikroregionu, rozvoj agroturistiky a atraktivní sklepní uličky v centru obce.

Tvořihráz původně náležela vladykům z Tvořihráze, kteří tu asi vybudovali tvrz. Již tehdy se zde pěstovalo a vyrábělo víno. V r. 1500 prodal Václav z Budčic tvrz, Tvořihráz a Psáry za 1600 kop gr. dominikánskému klášteru ve Znojmě. Znojemští dominikáni zde pěstovali a vyráběli mešní víno pro všechny své kláštery v Moravském markrabství a Českém království. Později zde vznikalo i velmi oblíbené víno tzv. Dominikánská směska.

"Naším záměrem je podpora nejen místních majitelů sklepů, ale především snaha, aby se každý rok zrekonstruoval alespoň 1 sklep či lisovna. Za několik let tak vznikne turisticky atraktivní část obce, která může přilákat další hosty z regionu a podpořit tak rozvoj agroturistiky ve Tvořihrázi", zdůrazňuje předseda Spolku Tomáš Lintner. "Máme spoustu zajímavých nápadů a reakcí, ale ne všechny lze zrealizovat z vlastních zdrojů. Jsme proto vděční za podporu z Vinařského fondu a obce Tvořihráz," doplnil.

Spolek vinařská obec Tvořihráz připravuje již od roku 2018 ve spolupráci s Obcí Tvořihráz každoročně, jako svou nejprestižnější akci, další ročník Otevřených sklepů ve sklepní uličce. Příznivci vína tak mají možnost navštívit 10 vinných sklepů. Kromě vína nabízí otevřené sklepy svým návštěvníkům také prodejce domácích tradičních výrobků a sýrů, degustaci burčáků, občerstvení a muziku. Mnozí uvítají další skleničku s logem spolku do sbírky, která byla součástí vstupného. Do programu je pravidelně zařazována i tombola.

Členové spolku se snaží trvale zatraktivnit nejen sklepní uličku, ale i Tvořihráz jako historickou vinařskou obec. V současné době pracují na zlepšení v oblasti informační kampani a internetové komunikaci pro své příznivce. Vinařská turistika spojená s propagací obce a okolí Znojemska začíná být atraktivním lákadlem pro turisty. Za podpory spolku vznikají v Tvořihrázi nové ubytovací kapacity a opravují a rekonstruují se dosud nevyužité vinné sklepy v obci.

Viniční trať Na vinici

Obec Tvořihráz je asi 10 km severovýchodně od Znojma.

V roce 1905 ve Vlastivědě Moravské bylo o ní napsáno: "Tvořiraz (nyní Tvořihráz) se rozkládá po obou stranách řeky Jevišovky v malebném údolí, jež u Tvořiraze divokými útvary skalními, bujnými lučinami a překrásnými ovocnými sady a vinicemi mile dojímá oko pozorovatelovo." V údolí obce uvidíme z tratě "Na vinici" dominantu - bývalou klášterní rezidenci, založenou znojemskými dominikány v roce 1689. Barokní zámek jim sloužil jako letní sídlo. Pod zámkem jsou dosud nevyužité rozsáhlé sklepy. Severně od obce se roztíralo slovanské sídliště. Kdysi význačná tvrz zmizela beze stopy po požáru a pustošení v třicetileté válce roku 1634. Obec se nevyhnula ani pustošení v době napoleonských válek v roce 1805 Rusi i Francouzi, jak se píše ve Vlastivědě Moravské, "zpustošili ji nemálo".

Je zde vysázeno asi 15 ha vinohradů. Průměrná roční teplota je zde 9 °C a roční srážky 390 mm. Nadmořská výška 250-280 metrů nad mořem, svažitost 4-8 %. Expozice jižní až jihovýchodní. Půda hlinito-písčitá, pH 7,5. Geologický původ: vápnité spraše na písčitohlinitých zvětralinách Dyjského masivu. Odrůdová skladba: Veltlínské zelené, Ryzlink rýnský, Zweigeltrebe, Sauvignon, Pálava, Aurelius, Muškát moravský.

Kategorie viniční trati je I., tedy nejlepší